Poradnik pacjenta

TRANSPORT SANITARNY

  1. Pacjentowi ubezpieczonemu, na podstawie zlecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przysługują bezpłatne przejazdy środkiem transportu sanitarnego w przypadkach:
    • przewozu osób wymagających natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki   zdrowotnej,
    • przewozów wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia w przypadkach schorzeń zagrażających zdrowiu lub życiu,
    • osób z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego.
  2. W celu zapewnienia kompleksowej opieki medycznej Przychodnia zawiera umowy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie realizacji transportu oraz  wykonywania badań diagnostycznych, których nie może zapewnić we własnym zakresie.

Transport sanitarny pacjentom zapisanym do podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Specjalistycznej CMJ
został zapewniony przez:

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU

UL.BATOREGO 44, TEL: (22) 778 26 00 Szczegółowych informacji udziela Recepcja Przychodni

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW

Przestrzeganie praw pacjenta określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.), jest obowiązkiem podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.   
     W celu pełnej realizacji praw pacjenta Dyrektor Przychodni wprowadza procedury w zakresie obligatoryjnego informowania pacjenta przez personel Podmiotu o przysługujących pacjentowi prawach.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta jest do dyspozycji pacjentów w Recepcji Przychodni.