Metoda McKenzie

CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW

ZAPRASZA  WSZYSTKIE  OSOBY  Z  PROBLEMAMI  BÓLOWYMI  KRĘGOSŁUPA

Mechaniczne diagnozowanie i terapia zespołów bólowych kręgosłupa oraz stawów obwodowych  metodą McKenzie www.mckenzie.pl
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Metoda McKenzie
jedna z wiodących metod diagnozowania i leczenia nieoperacyjnego zespołów bólowych kręgosłupa (szczególnie tzw. choroby dyskowej) oraz stawów obwodowych.

Niepodważalną wartością metody jest precyzyjna diagnostyka oraz przekazanie w ręce pacjenta systemu samodzielnego radzenia sobie z bólem.

Leczenie koncentruje się na usunięciu przyczyn. Osiągane jest to przede wszystkim ruchem własnym pacjenta (indywidualnie dobrane ćwiczenie powtarzane z odpowiednią częstotliwością połączone z utrzymaniem określonej postawy podczas codziennych czynności). W razie potrzeby stosowane są techniki mobilizacji lub manipulacji, z reguły rzadko. Proces leczenia trwa całą dobę i wymaga od pacjenta pełnego zaangażowania. Szczegółowa edukacja pozwala zrozumieć przyczynę i biomechanikę odczuwanych dolegliwości, co ułatwia późniejsze zapobieganie nawrotom.

Pacjent nie wymaga stosowania leków przeciwbólowych ani fizykoterapii.

Pierwsza wizyta trwa zawsze ok. 1,5 godz.,

Najlepsze efekty osiągane są przy jak najwcześniejszym rozpoczęciu terapii.

Wskazane jest zgłaszanie się na pierwszą wizytę nie przyjmując wcześniej leków przeciwbólowych.

Przy bardzo silnym zespole bólowym celowe jest odciążenie kręgosłupa w pozycji leżącej i zasięgnięcie porady telefonicznej lub poprzez wizytę domową.

Wskazane są wizyty kontrolne (szczególnie pierwsza), ich ilość średnio sięga do 3-6.


                                                                                                 Lek. Beata Borowska- Baranek
                                                                                                 specjalista rehabilitacji medycznej
____________________________________________________________________________________________________________________________________________